Боротьба з акацієвою вогнівкою на посівах вики

Для боротьби із акацієвою вогнівкою на посівах вики рекомендуємо використовувати:

Препарат  Спосіб внесення Строки внесення Норми внесення
Актарофіт обприскування по вегетації по мірі появи шкідників 0,3-0,4л/200-300 л води
Акацієва вогнівка на посівах вики

Акацієва вогнівка, або бобова вогнівка (Etiella zinckenella Tr..) –широко розповсюджений  шкідник бобів і насіння бобових культур, в тому числі вики. Шкодочинність акацієвої вогнівки полягає в зниженні врожаю зерна та схожості насіння, особливо у господарствах Степової та Лісостепової зони України. На пошкоджених бобах виявляють невеликі отвори діаметром не більше 2 мм, затягнуті ледь помітною павутинкою. У середині боба насіння вики частково, або  цілком виїдене, характерна ознака – наявність екскрементів. Ушкодження гусінню зерна культури сприяє проникненню в нього збудників бактеріальних і грибних інфекцій. Чисельність вогнівки – шкідника бобів та її шкодочинність збільшуються за посушливих умов періоду вегетації. Шкідник зимує в стадії гусені, захищеної щільним сіро-білим коконом, літ метеликів починається на початку травня, що співпадає з періодом цвітіння жовтої акації. Даний шкідник живиться як культурними рослинами, так і дикорослою рослинністю. Самиця вогнівки відкладає одне яйце на частково недозрілих бобах. Після того, як з’являється гусінь, вона виїдає зерна з бобів. За час свого розвитку (20-40 діб) гусінь проходить 5 віків. Коли процес живлення припиняється, вона  для залялькування опускається на поверхню ґрунту. Захисними заходами в боротьбі  з лучним метеликом – є агротехнічні методи – це знищення падалиці попередників та бур’янів, як резерваторів для накопичення шкідників, ізоляція посівних площ від акацієвих насаджень. Ретельний обробіток ґрунту дозволяє механічно знищувати гусінь. Правильний підбір культур-попередників,  сівозміна, ретельне прополювання  полів, – це все  дозволяє запобігти їх масовому розмноженню. Також застосовуються  інсектицидні  засоби  захисту посівів,  які є найбільш дієвими коли гусінь шкідника перебуває у 1-3 стадії розвитку, до вживлення  гусені в боби вики. Сучасний асортимент інсектицидів для захисту від акацієвої вогнівки, вчасна обробка посівів бобових культур  дає змогу знизити чисельність гусені на 90%.

Translate »