Боротьба з дротяниками на посівах соняшнику

Для боротьби з дротяниками та несправжніми дротяниками на посівах соняшнику рекомендуємо використовувати:

Препарат  Строки внесення Норми внесення
Ентоцид® по мірі появи шкідників 5-10 л / 200 л води
Дротяники на посівах соняшнику

Головною причиною підвищення чисельності й шкодочинності дротяників та несправжніх дротяників на посівах соняшнику – є не достататній рівень культури обробітку землі, що виявляється у зменшенні кратності механічного обробітку ґрунту, зростанні засміченості полів багаторічними бур’янами,  тощо, а також у нестачі відповідних, дієвих засобів захисту рослин. В Україні поширено близько 20 видів шкідливих видів жуків-коваликів. Серед них найбільшу шкодочинність для соняшнику мають – темний, широкий, степовий, посівний, чорний, блискучий, західний ковалики. Зимують їх личинки (дротяники) в ґрунті на глибині від 25—35 навіть до 70—90 см. Навесні, коли ґрунт дозріває, вони піднімаються у верхній шар (1—8 см), живляться щойно висіяним та набубнявілим, молодими паростками  рослин, корінцями  й  підземними частинами стебел. Пошкодження небезпечні навіть у фазі трьох-чотирьох справжніх листків.

Translate »