Боротьба з дротяниками на озимій пшениці

Для боротьби з дротяниками та несправжніми дротяниками на посівах озимої пшениці рекомендуємо ґрунтовий інсектицид

Препарат Строки внесення Норма застосування
Ентоцид восени: під основний обробіток грунту
навесні: перед посівом
5-10 л/200 л води
Дротяники на озимій пшениці

Впродовж останніх років на посівах сільськогосподарських зернових культур, в тому числі озимій пшениці, відмічається зростання чисельності личинок коваликів — дротяників, несправжніх дротяників (Coleoptera; Elateridae) — і разом із тим заселеності ними посівних площ та пошкодженості рослин. Головною причиною підвищення чисельності й шкодочинності дротяників та несправжніх дротяників — є не достатній рівень культури обробітку землі, що виявляється у зменшенні кратності механічного обробітку ґрунту, обсягів внесення органічних та мінеральних добрив, зростанні засміченості полів багаторічними злаковими бур’янами тощо, а також у нестачі відповідних, дієвих засобів захисту рослин. В Україні поширено понад 20 видів шкідливих видів коваликів. Серед них найбільшу шкодочинність мають темний, широкий, степовий, посівний, чорний, блискучий та західний. Зимують їх личинки (дротяники) в ґрунті на глибині від 25—35 до 70—90 см. Навесні, коли ґрунт прогрівається, вони піднімаються у верхні шари (1—8 см), живляться щойно висіяним та набубнявілим насінням озимої пшениці, молодими паростками рослин, корінцями й підземними частинами стебел.

Translate »