Боротьба з дротяниками на ярій пшениці

Для боротьби з дротяниками та несправжніми дротяниками на посівах ярої пшениці рекомендуємо ґрунтовий інсектицид:

Препарат Строки внесення Норма застосування
Ентоцид восени: під основний обробіток грунту
навесні: перед посівом
10 л/200 л води
Дротяник на ярій пшениці

Протягом останніх  років на посівах сільськогосподарських зернових культур, в тому числі ярій пшениці,  відмічається зростання чисельності личинок коваликів — дротяників,  несправжніх дротяників (Coleoptera; Elateridae) — і разом із тим заселеності ними посівних площ та пошкодженості рослин. Головною причиною підвищення чисельності й шкодочинності дротяників та несправжніх дротяників – є не достататній рівень культури обробітку землі, що виявляється у зменшенні кратності механічного обробітку ґрунту, обсягів внесення органічних та мінеральних добрив, зростанні засміченості полів багаторічними злаковими бур’янами тощо, а також у нестачі відповідних, дієвих засобів захисту рослин. В Україні поширено понад 20 видів шкідливих видів коваликів. Серед них найбільшу шкодочинність мають темний, широкий, степовий, посівний, чорний, блискучий, західний ковалики. Зимують їхні личинки (дротяники) в ґрунті на глибині від 25—35 навіть до 70—90 см. Навесні, коли ґрунт дозріває, вони піднімаються у верхній шар (1—8 см), живляться щойно висіяним та набубнявілим насінням ярої пшениці, молодими паростками  рослин пшениці, корінцями й підземними частинами стебел.

Translate »