Боротьба з гороховою плодожеркою

Для боротьби з гороховою плодожеркою на посівах  гороху  рекомендуємо використовувати:

Препарат  Строки внесення Норми внесення
Актарофіт Е18 по мірі появи шкідників 0,15 – 0,3 л/га

 

*Для органічних технологій: 

Препарат  Строки внесення Норми внесення
Колорадоцид по мірі появи шкідників 8 – 10 л/га (або 4 – 5 кг/га)
Горохова плодожерка на посівах гороху

Горохова плодожерка (Laspeyresia nigricana F.). Поширений повсюдно в Україні шкідник. Пошкоджує бобові кільтури: горох, вику, чину, сочевицю та ін.. Метелик — розмахом крил 11—16 мм, передні крила темні, сірувато-бурі, з зеленувато-оливковим відтінком біля основи, жовтуватим запиленням і п`ятьма чіткими штрихами на верхній частині . Зимує гусінь у ґрунті на глибині З-5 см і більше у шовковистих коконах. У квітні гусінь заляльковується, у кінці травня, коли зацвітають бобові культури та бур`яни, вилітають метелики. Самиці  відкладають по 2-4 яйця на прилистники, чашечки квіток та інші органи рослин. Гусінь пошкоджує молоді боби, сплітає тонкий чохлик, під прикриттям якого вгризається в середину бобу біля верхнього шва. Спочатку личинка мінує стінку бобу, а потім вигризає молоді зерна. Після завершення розвитку гусінь прогризає стулку бобу і занурюється  у ґрунт, де зимує. Одними  з дієвих захисних засобів з гороховою плодежеркою – є правильні агротехнічні методи. Передусім, – це знищення падалиці попередників та бур’янів як резерваторів для перезимівлі, накопичення  шкідників. Ретельний обробіток ґрунту дозволяє механічно знищувати зимуючу стадію шкідника.  Правильний підбір культур-попередників,  сівозміна, ретельне прополювання  полів, – це все  дозволяє запобігти їх масовому розмноженню. Вчасна об­роб­ка полів інсек­ти­ци­да­ми спо­со­бом об­при­с­ку­ван­ня – най­е­фек­тивніший і най­до­с­тупніший ме­тод бо­роть­би з гороховою плодожеркою.

Translate »