Боротьба з лучним метеликом на посівах гороху

Для боротьби з лучним метеликом  на посівах гороху рекомендуємо використовувати:

Препарат  Строки внесення Норми внесення
Актарофіт Е18 по мірі появи шкідників 0,15 – 0,3 л/га

 

*Для органічних технологій: 

Препарат  Строки внесення Норми внесення
Колорадоцид по мірі появи шкідників 6 – 8 л/га (або 2 – 4 кг/га)
Лучний метелик на посівах гороху

Лучний метелик (Margaritia sticticalis L.), масові розмноження якого періодично “спалахують” по країні, завдає величезних збитків аграрному виробництву. Крім об’єктивних причин, розмноженню і розселенню лучного метелика сприяють і такі негативні явища, як не дотримання сівозмін, відсутність культури землеробства, виведення із ріллі значних земельних площ. Широкий спектр сільськогосподарських культур, що пошкоджуються, здатність метеликів перелітати на великі відстані і заселяти значні території впродовж двох-трьох днів, висока плодючість, багатоїдність, неймовірна адаптивність і, врешті, неймовірно висока шкідочинність – все це дає підстави віднести лучного метелика до одного з найнебезпечніших шкідників рослин, здатних створювати надзвичайні ситуації в агропромисловому секторі  України. В Україні найбільше метелик поширений у Центральному та Східному Лісостепу і Степу, де він розмножується на культурних посівах, в зарослях бур’янів, на парах, кинутих сільськогосподарських угіддях. Гусінь пошкоджує практично всі дводольні та овочеві культури, найчастіше – зернобобові, в тому числі горох, буряки, багаторічні трави, соняшник, овочеві культури та ін. Зимує повсюдно гусінь всередині коконів, розташованих поблизу поверхні ґрунту. Гусінь, що зимує, характеризується надзвичайною холодостійкістю і легко витримує навіть 30° морозу. Відродження і виліт метеликів першої весняної генерації, спостерігається в першій декаді травня. В цей період температура, вологість повітря, наявність квітучої рослинності створюють оптимальні  умови для розвитку шкідника Захисними заходами в боротьбі  з лучним метеликом – є агротехнічні методи. Передусім, – це знищення падалиці попередників та бур’янів як резерваторів для накопичення шкідників. Ретельний обробіток ґрунту дозволяє механічно знищувати гусінь. Правильний підбір культур-попередників,  сівозміна, ретельне прополювання  полів, – це все  дозволяє запобігти їх масовому розмноженню. Також застосовуються інсектицидні  засоби  захисту посівів,  які є найбільш дієвими коли гусінь шкідника перебуває у 1-3 стадії розвитку. Сучасний асортимент інсектицидів для захисту від лучного метелика, вчасна обробка посівів гороху  дає змогу знизити чисельність гусені на 90%.

Translate »