Боротьба з морквяною попелицею на посівах моркви

Для боротьби з морквяною попелицею на посівів моркви рекомендуємо використовувати:

Препарат  Спосіб внесення Строки внесення Норми внесення
Актарофіт обприскування по вегетації по мірі появи шкідників 0,3-0,4 л/200-300 л води
Морквяна попелиця на посівах моркви

Морквяна попелиця (Semiaphis dauci F..) Даний  шкідник моркви поширений повсюдно. Розвивається на листках моркви i її диких видiв. В мiсцях висмоктівання сокiв листя скручується i недорозвивається. При масовому розмноженнi зменшується врожай коренеплодiв. Розвивається шкідник у двох поколiннях на рiк. Личинки пошкоджують корiння хрестоцвiтих культур, зокрема моркви, капусти, редису, редьки та iн. Зимують лялечки в пупарiях у ґрунті  та в головках капусти. В травнi починається вилiт мух, що збiгається з фенофазою цвiтiння вишнi. Протягом 7-10 днiв триває додаткове живлення мух нектаром хрестоцвiтих бур’янiв. Самиці вiдкладають по 100-150 яєць, розмiщуючи їх групами по 2-3 на кореневу шийку капусти та iнших хрестоцвiтих, у щiлини грунту. Через 3-12 дні з яєць відроджуються личинки, якi спочатку живляться бiчним корiнням розсади капусти та сходiв iнших хрестоцвiтих, а потiм i серцевиною головного кореня достиглої капусти та коренеплодiв хрестоцвiтих. Через 20-30 днiв, закiнчивши живлення, личинки залишають корiння i залазять у грунт, де лялькуються у пупарiях. Рослини з пошкодженим корiнням вiдстають у ростi i можуть загинути. Лiт мух другого поколiння збiгається з висаджуванням у ґрунт  розсади  пiзньої капусти, корiння якої також зазнає значних ушкоджекньб вiд даного виду  шкiдника. Найбiльшої шкоди завдає пiд час посушливої та  жаркої погоди. Основним симптомом появи попелиці вважається скручування листя моркви.

Translate »