Боротьба з озимою совкою на озимому ячмені

Для боротьби з озимою совкою на озимому ячмені рекомендуємо використовувати:

Препарат  Строки внесення Норми внесення
Актарофіт Е18 по мірі появи шкідників 0,15 – 0,4 л/га

 

*Для органічних технологій: 

Препарат  Строки внесення Норми внесення
Колорадоцид по мірі появи шкідників 8 – 10 л/га (або 4 – 5 кг/га)
Озима совка на посівах озимого ячменю

Одним з найнебезпечніших шкідників злакових культур, в тому числі озимого ячменю є озима совка (Agrotis segetum). Шкідочинні  стадії комахи – це гусінь, яка пошкоджує  листя та сходи озимого ячменю. Оскільки,  активна життєдіяльність комахи-шкідника припадає на нічний період, і наземними обприскуваннями не завжди вдається значно знизити їх кількість та шкодочинність. Одним  з методів боротьби з озимими совками – є агротехнічні методи. Передусім, – це знищення падалиці попередників та бур’янів як резерваторів для накопичення шкідників. Ретельний обробіток ґрунту дозволяє механічно знищувати гусінь. Правильний підбір культур-попередників,  сівозміна, ретельне прополювання  полів, – це все  дозволяє запобігти їх масовому розмноженню. Також застосовуються інсектицидні  засоби  захисту посівів,  які є найбільш дієвими коли гусінь шкідника перебуває у 1-3 стадії розвитку. Вчасна об­роб­ка полів інсек­ти­ци­да­ми спо­со­бом об­при­с­ку­ван­ня – най­е­фек­тивніший і най­до­с­тупніший ме­тод бо­роть­би з озимою совкою.

Translate »