Боротьба з озимою совкою на перці

Для захисту солодкого перцю від озимої совки  рекомендуємо використовувати:

Препарат  Строки внесення Норми внесення
Актарофіт Е18 по мірі появи шкідників 0,3 – 0,4 л/га

 

*Для органічних технологій: 

Препарат  Строки внесення Норми внесення
Колорадоцид по мірі появи шкідників 6 – 10 л/га (або 3 – 5 кг/га)
Озима совка на перці

Зростає чисельність і шкодочинність підгризаючих совок на посівах пасльонових культур, в тому числі на болгарському солодкому перцю. На посівах перцю виявлено бавовникову (Helicoverpa armigera Hbn.), люцернову (Heliothis dipsaceae L.) та інших совок. Однією з найшкодочинніших совок, є бавовникова  совка (Helicoverpa armigera Hb., ряд лускокрилі — Lepidoptera, родина совки — Noctuidae) найбільш поширена в південних і центральних районах України і має тенденцію заселяти навіть частини північних областей. Пошкоджує перець, томати, тютюн, нут, сою, горох, бавовник, люцерну соняшник, кукурудзу, сорго, гарбузи, кабачки,  капусту, цибулю, квасолю, арахіс, плодові (яблуню, грушу, сливу, персик) та ін., охоче живиться на бур’янах — пасльоні чорному, щириці, блекоті, дурмані тощо. Шкідочинні  стадії комахи – це гусінь, яка пошкоджує всі стадії росту та розвитку рослин перцю. Одним  з дієвих профілактичних методів боротьби з озимими совками – є агротехнічні методи. Передусім, – це знищення падалиці попередників та бур’янів як резерваторів для накопичення шкідників. Ретельний обробіток ґрунту дозволяє механічно знищувати гусінь. Правильний підбір культур-попередників,  сівозміна, ретельне прополювання  полів, – це все  дозволяє запобігти їх масовому розмноженню. Також застосовуються інсектицидні  засоби  захисту посівів,  які є найбільш дієвими коли гусінь шкідника перебуває у 1-3 стадії розвитку. Вчасна об­роб­ка полів інсек­ти­ци­да­ми спо­со­бом об­при­с­ку­ван­ня – най­е­фек­тивніший і най­до­с­тупніший ме­тод бо­роть­би з бавовниковою  совкою.

Translate »