Боротьба з озимою совкою на посівах кукурудзи

Для боротьби з озимою совкою на посівах кукурудзи рекомендуємо використовувати:

Препарат Спосіб обробки, витрата робочого розчину Норма застосування
Актарофіт Е18
Обприскування по вегетації 0,15-0,4 л/га

 

Для органічних технологій: 

Препарат Спосіб обробки, витрата робочого розчину Норма застосування
Колорадоцид
Обробка по вегетації 8-10 л/га (або 4-5 кг/га)

 

Озима совка на посівах кукурудзи

Одним з найнебезпечніших шкідників сільськогосподарських культур є озима совка (Agrotis segetum). Шкідочинні  стадії комахи – це гусінь, яка пошкоджує  листя та сходи озимої пшениці. Оскільки  активна життєдіяльність комахи-шкідника припадає на нічний період, і наземними обприскуваннями не завжди вдається значно знизити їх кількість та шкодочинність, то ефективно боротися з нею може бути проблематично. Одним  з методів боротьби з озимими совками – є агротехнічні методи. Передусім, – це знищення падалиці попередників та бур’янів як резерваторів для накопичення шкідників. Ретельний обробіток ґрунту дозволяє механічно знищувати гусінь. Правильний підбір культур-попередників,  сівозміна, ретельне прополювання  полів, – це все  дозволяє запобігти їх масовому розмноженню. Також застосовуються інсектицидні  засоби  захисту посівів,  які є найбільш дієвими коли гусінь шкідника перебуває у 1-3 стадії розвитку. Вчасна об­роб­ка полів інсек­ти­ци­да­ми спо­со­бом об­при­с­ку­ван­ня – най­е­фек­тивніший і най­до­с­тупніший ме­тод бо­роть­би з озимою совкою. Перші симптоми ураження гусінню складно побачити. У більшості випадків вони залишаються непомітними. Маленькі дірки, вигризені на перших листках сходів кукурудзи. Ці діри найчастіше розташовані по краю листової пластини, іноді в центрі, або ж симетрично вздовж центральної жилки. Згодом симптоми більш яскраво виражені: молоді рослини  пошкоджені біля основи стебла та спостерігається  загальне в’янення рослин з фази 4-6 листків і до фази 10 листків.

Translate »