Боротьба з озимою совкою на посівах нуту

Для боротьби з озимою совкою на посівах нуту рекомендуємо використовувати:

Препарат  Строки внесення Норми внесення
Актарофіт Е18 по мірі появи шкідників 0,3 – 0,4 л/га

 

*Для органічних технологій: 

Препарат  Строки внесення Норми внесення
Колорадоцид по мірі появи шкідників 8 – 10 л/га (або 4 – 5 кг/га)
Озима совка на посівах нуту

Останнім часом зростає чисельність і шкодочинність підгризаючих совок на посівах бобових культурах, в тому числі на посівах нуту. На посівах нуту виявлено бавовникову (Helicoverpa armigera Hbn.), люцернову (Heliothis dipsaceae L.) та інших совок. Однією з найшкодочинніших совок, є бавовникова  совка (Helicoverpa armigera Hb., ряд лускокрилі — Lepidoptera, родина совки — Noctuidae) найбільш поширена в південних і центральних районах України і має тенденцію заселяти навіть частини північних областей. Пошкоджує сою, горох, люцерну соняшник, кукурудзу, бавовник, томати, тютюн, нут, сорго, гарбузи, кабачки,  перець, капусту, цибулю, квасолю, арахіс, плодові (яблуню, грушу, сливу, персик) та ін., охоче живиться на бур’янах — пасльоні чорному, щириці, блекоті, дурмані тощо. Шкідочинні  стадії комахи – це гусінь, яка пошкоджує  листя та сходи рослин. Одним  з дієвих профілактичних методів боротьби з озимими совками – є агротехнічні методи. Передусім, – це знищення падалиці попередників та бур’янів як резерваторів для накопичення шкідників. Ретельний обробіток ґрунту дозволяє механічно знищувати гусінь. Правильний підбір культур-попередників,  сівозміна, ретельне прополювання  полів, – це все  дозволяє запобігти їх масовому розмноженню. Також застосовуються інсектицидні  засоби  захисту посівів,  які є найбільш дієвими коли гусінь шкідника перебуває у 1-3 стадії розвитку. Вчасна об­роб­ка полів інсек­ти­ци­да­ми спо­со­бом об­при­с­ку­ван­ня – най­е­фек­тивніший і най­до­с­тупніший ме­тод бо­роть­би з бавовниковою  совкою.

Translate »