Боротьба з озимою совкою на посівах соняшнику

Для боротьби з озимою совкою на посівах соняшнику рекомендуємо використовувати:

Препарат  Строки внесення Норми внесення
Актарофіт Е18 по мірі появи шкідників 0,15 – 0,4 л/га

 

*Для органічних технологій: 

Препарат  Строки внесення Норми внесення
Колорадоцид по мірі появи шкідників 8 – 10 л/га (або 4 – 5 кг/га)
Озима совка на посівах соняшнику

Останнім часом зростає чисельність і шкодочинність підгризаючих совок на посівах соняшнику. На соняшнику виявлено бавовникову (Helicoverpa armigera Hbn.), люцернову (Heliothis dipsaceae L.) та інших совок. Однією з найшкодочинніших совок, є бавовникова  совка (Helicoverpa armigera Hb., ряд лускокрилі — Lepidoptera, родина совки — Noctuidae) поширена в південних і центральних районах України і має тенденцію заселяти навіть частини північних областей. Пошкоджує соняшник, кукурудзу, бавовник, томати, тютюн, нут, сорго, гарбузи, кабачки, сою, горох, люцерну, перець, капусту, цибулю, квасолю, арахіс, плодові (яблуню, грушу, сливу, персик) та ін., охоче живиться на бур’янах — пасльоні чорному, щириці, блекоті, дурмані тощо. Шкідочинні  стадії комахи – це гусінь, яка пошкоджує  листя та сходи рослин. Одним  з дієвих профілактичних методів боротьби з озимими совками – є агротехнічні методи. Передусім, – це знищення падалиці попередників та бур’янів як резерваторів для накопичення шкідників. Ретельний обробіток ґрунту дозволяє механічно знищувати гусінь. Правильний підбір культур-попередників,  сівозміна, ретельне прополювання  полів, – це все  дозволяє запобігти їх масовому розмноженню. Також застосовуються інсектицидні  засоби  захисту посівів,  які є найбільш дієвими коли гусінь шкідника перебуває у 1-3 стадії розвитку. Вчасна об­роб­ка полів інсек­ти­ци­да­ми спо­со­бом об­при­с­ку­ван­ня – най­е­фек­тивніший і най­до­с­тупніший ме­тод бо­роть­би з бавовниковою  совкою.

Translate »