Боротьба з озимою совкою на томатах

Для боротьби з озимою совкою на томатах рекомендуємо використовувати:

Препарат  Строки внесення Норми внесення
Актарофіт Е18 по мірі появи шкідників 0,3 – 0,4 л/га

 

*Для органічних технологій: 

Препарат  Строки внесення Норми внесення
Колорадоцид по мірі появи шкідників 6 – 10 л/га (або 3 – 5 кг/га)
Озима совка на томатах

Останнім часом зростає чисельність і шкодочинність підгризаючих совок на посівах овочевих  культурах, в тому числі на томатах. На томатах виявлено цілий комплекс шкодочинних совок, а саме: бавовникову (Helicoverpa armigera Hbn.), люцернову (Heliothis dipsaceae L.) та інших. Однією з найшкодочинніших совок, є бавовникова  совка (Helicoverpa armigera Hb., ряд лускокрилі — Lepidoptera, родина совки — Noctuidae) найбільш поширена в південних і центральних районах України і має тенденцію заселяти навіть частини північних областей. Пошкоджує зернові, зернобобові, технічні, плодові, овочеві культури, в тому числі томати, охоче живиться на бур’янах — пасльоні чорному, щириці, блекоті, дурмані тощо. Шкідочинні  стадії комахи – це гусінь, яка пошкоджує  листя, молоді стебла та пагони рослин, на плодах томатів, гусінь виїдає округлі отвори частково споживаючи їх вміст. Одним  з дієвих профілактичних методів боротьби з озимими совками – є агротехнічні методи. Передусім, – це знищення падалиці попередників та бур’янів як резерваторів для накопичення шкідників. Ретельний обробіток ґрунту дозволяє механічно знищувати гусінь. Правильний підбір культур-попередників,  сівозміна, ретельне прополювання  полів, – це все  дозволяє запобігти їх масовому розмноженню. Також застосовуються інсектицидні  засоби  захисту посівів,  які є найбільш дієвими коли гусінь шкідника перебуває у 1-3 стадії розвитку. Вчасна об­роб­ка полів інсек­ти­ци­да­ми спо­со­бом об­при­с­ку­ван­ня – най­е­фек­тивніший і най­до­с­тупніший ме­тод бо­роть­би з бавовниковою  совкою на даній культурі.

Translate »