Інокуляція кукурудзи

Для передпосівної обробки насіння кукурудзи рекомендуємо:

BINOC Кукурудзаккомплексний інокулянт для передпосівного обробітку насіння (включаючи протруєного) кукурудзи з метою отримання максимальної реалізації потенціалу культури. Відібрані мікробіологічні культури – антагоністи збудників, кореневих гнилей та хвороб стебла і листя, культури – азотфіксатори та фосфор- і калій-мобілізатори, фітогормони, антибіотики, вітаміни, амінокислоти і регулятори росту, набір ключових мікроелементів. Загальний титр: не менше 1х1010 КОЕ/мл.

BINOC Кукурудза Ссухий комплексний інокулянт для передпосівного обробітку насіння (включаючи протруєного) кукурудзи та сорго з метою отримання максимальної реалізації потенціалу культури. Відібрані мікробіологічні культури – антагоністи збудників, кореневих гнилей та хвороб стебла і листя, культури – азотфіксатори та фосфор- і калій-мобілізатори, фітогормони, антибіотики, вітаміни, амінокислоти і регулятори росту, набір ключових мікроелементів. Загальний титр: не менше  1х1011 КОЕ/мл.

BINOC Кукурудза С, 0,05 кг/га норму насіння

Урожайніст кукурузи

Кукурудза потребує значно вищих норм добрив, ніж інші зернові культури. За багатьма узагальненими даними на формування 1 т зерна з відповідною кількістю стебел і листя у середньому використовується 24 – 32 кг азоту, 10 – 14 кг фосфору, 25 – 35 кг калію, по 6-10 кг магнію і кальцію, 3-4 кг сірки, 11 г бору, 14 г міді, 110 г марганцю, 0,9 г молібдену, 85 г цинку, 200 г заліза, тому для отримання високих врожаїв необхідно вносити значні норми мінеральних добрив. Водночас важливу роль у повноцінному живленні та розвитку рослин кукурудзи відіграють комплекс ґрунтових мікроорганізмів. Установлено, що коріння рослин знаходиться у щільному оточенні ґрунтових мікроорганізмів, які формують ризосферу рослини та створюють комфортні умови для живлення рослини. Мікроорганізми за рахунок інтенсивної ферментативної діяльності забезпечують покращення доступності для рослин ряду поживних речовин. Так, мікроорганізми азот фіксатори внаслідок процесів зв’язування атмосферного азоту здатні додатково забезпечити надходження 15 – 30 кг азоту на га за вегетаційний період. Фосфо- та каліймобілізатори продукують ряд метаболітів (органічні кислоти та ферменти – фосфотази), сприяють збільшенню в ґрунті доступних для рослин форм фосфору на – 25 – 50 кг/га, калію на 15 – 20 кг/га. Додатково можуть підвищувати надходження до рослини таких елементів: кальцій, залізо, цинк, сірка та ін. Повноцінний комплекс мікроорганізмів в ризосфері підвищує активність поглинання поживних речовин до коренів рослин з мінеральних добрив. Так  мікроорганізми можуть поглинати азот з мінеральних добрив і виступати в якості «депо», тим самим зменшуючи втрати цього елемента від процесів вимивання та вивітрювання. Важливим фактором, що впливає на розвиток рослин, здатність ґрунтових мікроорганізмів до синтезу рістстимулюючих речовин – фітогормонів, ряду амінокислот, органічних кислот та вітамінів, які забезпечують стимуляцію процесів проростання насіння, формування кореневої системи, активізацію ряду фізіологічних процесів (фотосинтез, асиміляція нітратів та ін.) та підвищують стійкість рослин до дії стресових факторів (засуха, заморозки та ін.). Проте в більшості ґрунтів унаслідок надмірного використання мінеральних добрив, хімічних засобів захисту, порушенню сівозмін, суттєво порушено співвідношення між корисними та патогенними мікроорганізмами. Тому навіть при достатньому рівні внесення мінеральних добрив у ґрунт, рослина не здатна реалізувати свій потенціал, оскільки відсутності корисної біоти до 15 разів знижується інтенсивність кореневого живлення, збільшуються непродуктивні втрати поживних речовин з мінеральних добрив, та знижується стійкість рослин до дії стресових факторів та патогенів.

Використання  інокулянтів забезпечує

Проте для корекції складу ризосфери рослин можливе штучне заселення її за використання інокулянтів. Використання  інокулянтів забезпечує:

  • Підвищення схожості на 10-20% та енергії проростання насіння навіть за стресових умов
  • Швидке формування потужної кореневої системи та підвищення зимостійкості озимих культур
  • Захист від кореневих хвороб протягом вегетації
  • Підвищення врожайності на 6-23%
  • Покращення азотного та фосфорно-калійного живлення рослин, підвищення коефіцієнту засвоюваності елементів з мінеральних добрив
Препарати для передпосівної інокуляції насіння кукурудзи

BINOC Кукурудза – комплексний інокулянт для передпосівного обробітку насіння (включаючи протруєного) кукурудзи з метою отримання максимальної реалізації потенціалу культури. Відібрані мікробіологічні культури – антагоністи збудників, кореневих гнилей та хвороб стебла і листя, культури – азотфіксатори та фосфор- і калій-мобілізатори, фітогормони, антибіотики, вітаміни, амінокислоти і регулятори росту, набір ключових мікроелементів. Загальний титр: не менше 1х10 10 КУО/мл.

  • Спосіб внесення: перед посівна обробка насіння
  • Норми внесення,: 6 л/т
  • Норма витрат робочої рідини: 10 – 12 л/т

BINOC Кукурудза С – сухий комплексний інокулянт для передпосівного обробітку насіння (включаючи протруєного) кукурудзи та сорго з метою отримання максимальної реалізації потенціалу культури. Відібрані мікробіологічні культури – антагоністи збудників, кореневих гнилей та хвороб стебла і листя, культури – азотфіксатори та фосфор- і калій-мобілізатори, фітогормони, антибіотики, вітаміни, амінокислоти і регулятори росту, набір ключових мікроелементів. Загальний титр: не менше 1х10 11 КУО/мл.

  • Спосіб внесення: перед посівна обробка насіння методом сухої інокуляції
  • Норми внесення, га: 0,05 кг/га норму насіння
Translate »