Інокуляція вики

Для інокуляції насіння вики рекомендуємо:

1) BiNitro Горох – рідка форма препарату для передпосівної інокуляції насіння гороху, сочевиці, вики на основі культури бульбочкових бактерій Rhizobium leguminosarum та продуктів їх метаболізму. До складу інокулянту входить культура живих азотфіксуючих бульбочкових бактерій R.leguminosarum штаму RL45 з титром не менше 1×1010 КУО/мл та продуктів їх метаболізму (фітогормони, амінокислоти, вітаміни). Додатково препарат комплектують екстендером, що забезпечує краще виживання бактерій на обробленому насінні та захищає їх від негативного впливу пестицидів і несприятливих умов.

Додатково препарат комплектують екстендером, що забезпечує краще виживання бактерій на обробленому насінні та захищає їх від негативного впливу пестицидів і несприятливих умом та дозволяє проводити завчасну інокуляцію насіння за 15 діб до висіву.

  • Спосіб внесення:

Перед посівна обробка насіння;

  • Норми внесення, т:

3 л (2 л інокулянт + 1 л екстендер)/2-3 т насіння. Інокулянт використовують шляхом механізованої (за допомогою машин для протруювання насіння типу ПС-10 чи мішалки), або ручної обробки посівного матеріалу. Оброблене препаратом насіння має бути захищеним від попадання прямого сонячного проміння та температури вище +20°С для збереження життєздатності бактерій до моменту висівання у підготовлений ґрунт.

 

2) BiNitro Горох СФ – сухий азотфіксуючий інокулянт для передпосівної інокуляції насіння гороху, сочевиці, вики на основі культури бульбочкових бактерій Rhizobium leguminosarum та продуктів їх метаболізму. До складу інокулянту входить культура живих азотфіксуючих бульбочкових бактерій R.leguminosarum штаму RL45 з титром не менше 3*109 КУО/г та продуктів їх метаболізму (фітогормони, амінокислоти, вітаміни).

  • Спосіб внесення:

Перед посівна обробка насіння.

  • Норми внесення, га:

2 кг/т. Інокулянт використовують двома способами: сухим – необхідна кількість інокулянту засипається в бункер з насінням та перемішується до рівномірного покриття та вологим – насіння зволожується невеликою кількістю води (1-2 л/т) та додається інокулянт і перемішується до рівномірного покриття насіння.

Урожайність вики

Вика (посівний горошок) є активним симбіонтом бульбочкових бактерій Rhizobium leguminosarum. Ефективність фіксації азоту симбіотичними системами вики за дотримання умов інокуляції насіння здатні фіксувати до 70 кг/га доступного рослинам азоту, частину якого використовують наступні у сівозміні сільськогосподарські культури; Крім того, використання ризобій є екологічно безпечним способом збільшення врожайності рослин через непрямі механізми дії. Вони включають регулювання гормонального балансу рослин, індукування резистентності до рослинних патогенів (вірусних, бактеріальних і грибних) та абіотичних стресових факторів (посуха, заморозки) збільшення доступності елементів живлення для їх легкого засвоєння рослинами. Крім того, мікроорганізми здатні до синергічної та антагоністичної взаємодію з мікроорганізмами всередині ризосфери та поза нею, що опосередковано активізує швидкість росту і розвитку рослин.

Використання інокулянтів забезпечує

Інокуляція не лише підвищує врожайність сільськогосподарських культур, але й має низку іншихвагомих переваг, зокрема:

  • дозволяє зменшити норми внесення мінеральних азотних добрив, а у деяких випадках взагалі виключити їх з технології;
  • підвищує стійкість рослин до абіотичних і біотичних стресових чинників;
  • послаблює тиск бур’янів на культурні рослини – завдяки зменшенню кількості внесення мінеральних азотних добрив на посівах бобових культур зменшується кількість легкодоступного для шкідливих рослин азоту в ґрунті, що послаблює ріст бур’янів;
  • зменшує забруднення води внаслідок зниження доз азотних добрив, які потрапляють до ґрунтових вод;
  • підвищує врожайність і якість отриманої продукції разом зі зниженням собівартості отриманої продукції, що робить використання інокулянтів прибутковою інвестицією.
Translate »