Інокуляція ярої пшениці

Для передпосівної обробки насіння ярої пшениці рекомендуємо:

BINOC Зернові – комплексний інокулянт в рідкій формі для передпосівного обробітку насіння зернових колосових культур (ярих та озимих) з метою забезпечення максимальної реалізації потенціалу культури. До складу інокулянту входять відібрані мікробіологічні культури – антагоністи збудників кореневих гнилей – Bacillus subtilis, азотфіксатори – Azotobacter chroococcum, фосфор і калій – мобілізатори – Bacillus megaterium. Загальний титр: не менее 1×109 КУО/мл. Комплекс фітогомонів, антибіотиків, вітамінів, амінокислот бактеріального походження.

Урожай СТАРТ – комплекс мікроелементів на основі EDTA, створений для забезпечення проростків будь-яких с.-г. культур найбільш необхідними елементами живлення та та стимуляції процесів проростання. Оптимальне співвідношення чистих мікроелементів у біологічно доступній формі та біологічно активних речовин у складі Урожай СТАРТ дозволяє активізувати процеси поділу клітин і синтезу органічних сполук, підвищити активність ферментів, що забезпечує активізацію процесів проростання насіння та розвитку рослин на початкових етапах розвитку.

Урожайність ярої пшениці

Яра пшениця виносить з урожаєм значну кількість елементів живлення з ґрунту. Для формування врожаю зерна 10 ц/га зерна яра пшениця в середньому споживає35—45 кг азоту, 8-12 кг фосфору і 17-27 кг калію, 5 кг кальцію, 4 кг магнію, 3,5 кг сірки молібдену, тому для отримання високих врожаїв необхідно вносити значні норми мінеральних добрив. Водночас важливу роль у повноцінному живленні та розвитку рослин ярої пшениці відіграють комплекс ґрунтових мікроорганізмів. Установлено, що коріння рослин знаходиться у щільному оточенні ґрунтових мікроорганізмів, які формують ризосферу рослини та створюють комфортні умови для живлення рослини. Мікроорганізми за рахунок інтенсивної ферментативної діяльності забезпечують покращення доступності для рослин ряду поживних речовин. Так, мікроорганізми азот фіксатори внаслідок процесів зв’язування атмосферного азоту здатні додатково забезпечити надходження 15 – 30 кг азоту на га за вегетаційний період. Фосфо- та каліймобілізатори продукують ряд метаболітів (органічні кислоти та ферменти – фосфотази), сприяють збільшенню в ґрунті доступних для рослин форм фосфору на – 25 – 50 кг/га, калію на 15 – 20 кг/га. Додатково можуть підвищувати надходження до рослини таких елементів: кальцій, залізо, цинк, сірка та ін. Повноцінний комплекс мікроорганізмів в ризосфері підвищує активність поглинання поживних речовин до коренів рослин з мінеральних добрив. Так  мікроорганізми можуть поглинати азот з мінеральних добрив і виступати в якості «депо», тим самим зменшуючи втрати цього елемента від процесів вимивання та вивітрювання. Важливим фактором, що впливає на розвиток рослин, здатність ґрунтових мікроорганізмів до синтезу рістстимулюючих речовин – фітогормонів, ряду амінокислот, органічних кислот та вітамінів, які забезпечують стимуляцію процесів проростання насіння, формування кореневої системи, активізацію ряду фізіологічних процесів (фотосинтез, асиміляція нітратів та ін.) та підвищують стійкість рослин до дії стресових факторів (засуха, заморозки та ін.). Проте в більшості ґрунтів унаслідок надмірного використання мінеральних добрив, хімічних засобів захисту, порушенню сівозмін, суттєво порушено співвідношення між корисними та патогенними мікроорганізмами. Тому навіть при достатньому рівні внесення мінеральних добрив у ґрунт, рослина не здатна реалізувати свій потенціал, оскільки відсутності корисної біоти до 15 разів знижується інтенсивність кореневого живлення, збільшуються непродуктивні втрати поживних речовин з мінеральних добрив, та знижується стійкість рослин до дії стресових факторів та патогенів.

Використання інокулянтів забезпечує

Проте для корекції складу ризосфери рослин можливе штучне заселення її за використання інокулянтів. Використання  інокулянтів забезпечує:

 • Підвищення схожості на 10-20% та енергії проростання насіння навіть за стресових умов;
 • Швидке формування потужної кореневої системи та підвищення зимостійкості озимих культур;
 • Захист від кореневих хвороб протягом вегетації;
 • Підвищення врожайності на 7-19%;
 • Покращення азотного та фосфорно-калійного живлення рослин, підвищення коефіцієнту засвоюваності елементів з мінеральних добрив.
Препарати для передпосівної обробки насіння

BINOC Зернові – комплексний інокулянт в рідкій формі для передпосівного обробітку насіння зернових колосових культур (ярих та озимих) з метою забезпечення максимальної реалізації потенціалу культури. До складу інокулянту входять відібрані мікробіологічні культури – антагоністи збудників кореневих гнилей – Bacillus subtilis, азотфіксатори – Azotobacter chroococcum, фосфор і калій – мобілізатори – Bacillus megaterium. Загальний титр: не менее 1×109 КУО/мл. Комплекс фітогомонів, антибіотиків, вітамінів, амінокислот бактеріального походження

 • Спосіб внесення:

Перед посівна обробка насіння;

 • Норми внесення, га:

2-4 л/т (Рекомендується додати хімічний протруйник у випадку загрози поширення сажкових хвороб)

 • Норма витрат робочої рідини:

10 – 12 л/т Урожай СТАРТ – комплекс мікроелементів на основі EDTA, створений для забезпечення проростків будь-яких с.-г. культур найбільш необхідними елементами живлення та та стимуляції процесів проростання. Оптимальне співвідношення чистих мікроелементів у біологічно доступній формі та біологічно активних речовин у складі Урожай СТАРТ дозволяє активізувати процеси поділу клітин і синтезу органічних сполук, підвищити активність ферментів, що забезпечує активізацію процесів проростання насіння та розвитку рослин на початкових етапах розвитку.

 • Спосіб внесення:

Перед посівна обробка насіння;

 • Норми внесення, га:

0,2 л/т

 • Норма витрат робочої рідини:

10-12 л/т

Translate »