Система профілкатики нігроспорозу кукурудзи

Для профілкатики нігроспорозу кукурудзи рекомендуємо використовувати:

Препарат Спосіб обробки Норма витрати
(л/т або л/га)
Целюлад Л Обробка пожнивних решток попередника 2,0 – 3,0
Гаубсин® FORTE
+
Viridin (Триходермін)
Обприскування по вегетації Гаубсин® FORTE, 2,0
+
Viridin (Триходермін), 1,0 – 2,0
Червона гниль качанів
Симптоми хвороби

Хвороба розповсюджена у південних областях України, де в окремі роки ураженість качанів досягає 10-12%, та у інших країнах, особливо при вирощуванні кукурудзи в умовах зрошення. Нігроспороз виявляється на качанах, рідше на листкових піхвах та стеблах в період воскової стиглості і до збирання. Уражені качани часто недорозвинені, легко розламуються і розщеплюються уздовж разом зі стрижнем. Зернівки в них щуплі, розміщені рідко, легко розхитуються і при натискуванні на них входять у стрижень качана. При слабкому ураженні качанів хвороба проявляється розмочалюванням основи стрижня, бляклим кольором зерен, розташованих в нижній частині качана. За умов вологої погоди на насінні і стрижнях качанів біля основи і у волокнах розвивається сірий міцелій збудника і утворюється спороношення гриба у вигляді маси маленьких, чорних крапок, розташованих купками чи переривчастими рядами, при сильному розвитку хвороби вони добре помітні неозброєним оком. Грибниця збудника рихла, сірувата, конідієносці короткі, прямостоячі, з розгалуженими верхівками, товщиною 3-7 мкм. Спори округлі чи злегка еліпсоїдальні, спочатку напівпрозорі, згодом – чорні, розташовані на конідієносцях по одній. Нігроспороз може призводити до втрат урожаю внаслідок недорозвиненості хворих качанів та щуплості зерна (у роки епіфітотій ураженість качанів сягає 50%). Такі качани втрачають господарську цінність, руйнуючись під час збирання. Насіння в них має знижену схожість. В період зберігання нігроспоріоз на уражених качанах не прогресує, але вони недоброякісні і швидко псуються від пліснявіння. При проростанні уражене насіння сильно пліснявіє і дає ослаблені паростки, що гинуть до виходу на поверхню ґрунту. Вважається, що збудник містить токсичні речовини, які здатні викликати захворювання худоби при згодовуванні уражених стебел та зерна.

Збудники хвороби

Гриб Nigrospora orizae (Berk. & Broome) Petch.

Розвиток патогену
  1. orizae уражує, як правило, ослаблені рослини. Качани уражуються тільки за наявності на них часток змертвілої тканини, тому розвиток хвороби звичайно починається зі стрижня, тканини якого відмирають раніше. Заселивши мертві тканини, гриб спричиняє відмирання сусідніх клітин, і таким чином поширюється далі по качану. Швидке розповсюдження гриба по стрижню негативно впливає на зернівки, оскільки руйнування тканин стрижня призводить до порушення постачання зернівок водою і поживними речовинами. В зерна гриб проникає в місцях прикріплення їх до стрижня.

Розвиток хвороби. Поширення нігроспорозу спостерігається за умов високої вологості та температури +20…+25°С. Розвитку хвороби сприяють всі біотичні та абіотичні фактори, які спричиняють ослаблення рослин: ураження іншими хворобами, пошкодження комахами-шкідниками, градобій, низька агротехніка, недостатність поживних речовин у ґрунті. До ураження нігроспорозом великої кількості качанів нерідко призводить дуже пізнє збирання кукурудзи на зерно. Причиною цього є осінні приморозки, якщо після них настає волога тепла погода. Відмерлі внаслідок дії низької температури тканини качана є гарним середовищем для живлення гриба.

Основне джерело інфекції

Зараження качанів на дорослих рослинах відбувається шляхом занесення інфекції з незаораних рослинних решток чи насіння, на яких спори зберігають життєздатність протягом року. У ґрунті патоген не може існувати довгий час, оскільки його пригнічують інші мікроорганізми.

Заходи захисту

Своєчасне збирання кукурудзи; очищення полів від післязбиральних решток; осіння оранка; добір здорових качанів, калібрування та протруювання насіння.

Translate »