Система захисту ріпаку від альтернаріозу

Для захисту ріпаку від альтернаріозу рекомендуємо використовувати:

Препарат Спосіб обробки Норма витрати
Целюлад Л Обробка пожнивних решток попередника 1,0 – 2,0 л/га
BINOC ТК Обробка насіння 0,05-0,075 кг на 3 посівні одиниці
ФітоДоктор 
+
Viridin (Триходермін)
Обробка по вегетації ФітоДоктор, 1,0 л/га
+
Viridin (Триходермін), 2,0  л/га
Альтернаріоз на посівах ріпаку
Симптоми хвороби

Най­по­ши­ренішою хво­ро­бою на ози­мо­му і яро­му ріпа­ку є аль­тер­наріоз. Ура­женість рос­лин ози­мо­го ріпа­ку у північно-західних об­ла­с­тях ко­ли­вається в ме­жах 40–100%, яро­го — 35,0–81,0%; у цен­т­раль­них і півден­них об­ла­с­тях — 16–58 і 11–32% відповідно. Ура­женість стручків аль­тер­наріозом — у ме­жах 15,0–26,0%. Оз­на­ки хво­ро­би про­яв­ля­ють­ся на всіх над­зем­них ор­га­нах рос­ли­ни — па­ро­ст­ках, ли­ст­ко­вих пла­с­ти­нах, стеб­лах, насінні. На стеб­лах і сім’ядо­лях сходів роз­ви­ва­ють­ся чи­сленні чорні пля­ми, що спри­чи­ню­ють за­ги­бель рос­лин. Тка­ни­ни в зоні  пля­ми швид­ко відми­ра­ють і роз­ри­ва­ють­ся, за умов ви­со­ко­го ура­жен­ня ділян­ки між пля­ма­ми жовтіють, ли­с­тя в’яне. За­хво­рю­ван­ня найбільше шко­дить квітко­но­сам. На стеб­лах, роз­га­лу­жен­нях і струч­ках ут­во­рю­ють­ся чи­сленні тем­но-фіоле­тові пля­ми. Верхівки квітко­носів повністю вкри­ва­ють­ся чор­ним ок­са­ми­то­вим на­льо­том. Ура­жені струч­ки де­фор­му­ють­ся, за­си­ха­ють і не роз­кри­ва­ють­ся. Ра­но ура­же­не насіння плюск­­­ле, низь­кої схо­жості. Ураження ріпаку альтернаріозом суттєво зростає при пошкоджені рослин ріпаковим квіткоїдом та насіннєвим прихованохоботником. Недобір урожаю насіння може сягати до 30%, а в роки епіфітотійного розвитку хвороби до 50% і більше. Хво­ро­ба не­без­печ­на тим, що мо­же ура­жу­ва­ти різні ви­ди рос­лин та спри­чи­ня­ти епіфітотії.

Збудники хвороби

Збудником хвороби є гриби A. brassicicola (Schn.) Wilts.; A. brassicae (Berk.) Sacc., A. cheiranthi (Fr.) Bolle, A. consortiale (Thuem) Hughes, A. tenuis Nees et Fr.

Розвиток патогену

Для проростання конідій та розвитку паталогічного процесу необхідна краплиннорідка волога. Гриби не втрачають своєї патогенності при поверхневому ураженні насіння до 2 років, а при внутрішньому – до 12 років. Захворювання проявляється в широкому температурному діапазоні від +1…+2˚С до +35…+36˚С. Хвороба поширюється у вологу погоду і спричиняє розтріскування стручків та недорозвиненість насіння.

Основне джерело інфекції

Збудники альтернаріозу зимують і зберігаються як у рослинних рештках у грунті, так і в ураженому насінні (поверхнево чи всередині). Спори, що перезимували, стають основним джерелом ураження в період вегетації.

Заходи захисту

Дотримання сівозміни; своєчасне збирання ріпаку і знищення післязбиральних решток, вчасна боротьба з бур’янами, ретельне очищення та протруєння насіння. При сильному розвитку хвороби проводять обприскування фунгіцидами.

Translate »