Система захисту соняшнику від пероноспорозу

Для захисту соняшнику від пероноспорозу рекомендуємо використовувати:

Препарат Спосіб обробки Норма витрати
Целюлад Л Обробка пожнивних решток попередника 1,0 – 2,0 л/га
BINOC Соняшник С Обробка насіння 6 л/т (0,075-0,1 кг на 1 посівну одиницю)
Пероноспороз на посівах соняшнику
Симптоми хвороби

Зустрічається в усіх зонах вирощування соняшника, але найбільш поширена в Лісостепу і північній частині Степу. Відмічаються періодичні епіфітотії, при яких рівень ураженості рослин досягає 50-60%, а недобір врожаю – 50%. Хвороба діагностується протягом всієї вегетації рослин – від сходів до повної стиглості і проявляється у двох формах залежно від періоду ураження і фази розвитку соняшника – загального пригнічення (дифузне ураження) і плямистості листя (локальне або місцеве ураження). Для дифузного ураження характерним є комплекс симптомів, що включає ознаки загального пригнічення рослин. У фази сходів – 3-6 пар листків на сім’ядольних, а особливо на справжніх листках на верхньому боці спостерігаються хлоротичні плями уздовж середньої жилки. Уражені рослини відстають у рості, мають тонке стебло і дрібні листки. Такі рослини, як правило, гинуть, а якщо досягають фази цвітіння, то на них утворюються дрібні (2- 3 см у діаметрі) кошики без насіння. Після утворення 6-ї пари листків до формування насіння можливе проявлення хвороби у формі карликовості – стебло вкорочене і потовщене внаслідок утворення недорозвинених міжвузлів. На верхньому боці листків помітна кутаста світло-зелена плямистість, що розповсюджується від основи листка вздовж головної і бічних жилок. Іноді на хворій рослині утворюється кошик з насінням, яке несе інфекційне начало і є джерелом розповсюдження хвороби. Ознаками місцевого (вторинного ураження) є поява на верхньому боці листків зовні здорових, добре розвинених рослин кутастих розпливчастих плям світло-зеленого кольору. Такий тип ураження спостерігається переважно у другій половині вегетації. Можлива також прихована форма хвороби – без явних зовнішніх симптомів, з ураженням тільки підземної частини рослин, що виявляється лише у зниженні їх продуктивності. Характерною ознакою пероноспорозних плям на листках при обох типах ураження є те, що з верхнього боку вони хлоротичні, світло-зелені, а з нижнього боку на них утворюється добре помітний світло-сірий борошнистий наліт спороношення гриба, що складається з конідієносців з конідіями (зооспорангіями). На сім’ядольних листках борошнистий наліт проявляється з верхнього та нижнього боку. Конідії одноклітинні, безбарвні, яйцевидні; при +10…+22°С і наявності краплиннорідкої вологи вони утворюють зооспори. Шкідливість хвороби полягає в зниженні схожості ураженого насіння, зрідженості посівів через загибель уражених рослин, зниженні врожаю внаслідок порушення процесів дихання та вуглеводного обміну (в період бутонізації кількість вуглеводів у хворих рослин зменшується в порівнянні зі здоровими).

Збудники хвороби

Збудником хвороби є нижчий гриб Plasmopara  helianthi  Novot. f. helianthi.

Розвиток патогену

Збудник несправжньої борошнистої роси є облігатним паразитом і розвивається тільки на живих рослинах. Нині в світі відомо 12 його фізіологічних рас, які відрізняються за здатністю уражати різні генотипи соняшника. Первинне ураження рослин відбувається внаслідок проникнення гриба при проростанні зооспор в кореневу систему проростків через кореневі волоски при температурі не вище +15°С та достатній кількості опадів, що забезпечують в ґрунті наявність вільної вологи протягом кількох годин. Далі гриб розвивається всередині рослини міжклітинно, піднімається за точкою росту вгору до надземних органів (дифузне ураження). Критичним періодом для цього є фаза від проростання насіння до першої пари справжніх листків. Хвороба добре проявляється лише при наявності крапельно рідкої вологи в період від 3 до15 днів після посіву. Конідієносці на поверхню листків виходять через продихи. Вторинне ураження можливе тільки за умови високої вологості повітря в період вегетації рослин і здійснюється шляхом переносу зооспор, які в масі утворюються на уражених рослинах, дощем, вітром, комахами і стічними водами на великі відстані. Зооспори проникають в здорові рослини через продихи листків, спричинюючи локальне (місцеве) ураження. Розвитку і поширенню хвороби сприяють: прохолодна і дощова погода після сівби та у другій половині літа; скорочення періоду ротації соняшника в сівозміні (менше 8 років); порушення агротехнічних правил обробітку ґрунту; посів не протруєним насінням.

Основне джерело інфекції

За умов, які обмежують розвиток гриба (посуха, відхилення температури від оптимальної, дефіцит живлення) патоген утворює іншу форму спор – ооспори, які зимують в ураженому насінні, післязбиральних рослинних рештках та ґрунті, де вони накопичуються у великій кількості і зберігають життєздатність до 7-8 років. Навесні при сприятливих умовах вони утворюють зооспори, що заражують сходи соняшника.

Заходи захисту

Впрошування стійких сортів, сівба ретельно очищеним, відсортованим і протруєним насінням, знищення падалиці, що є резерватором інфекції, вирощування соняшнику в сівозміні з поверненням на те саме поле не раніше як через 8 років, дотримання просторової ізоляції (не менше 1000 м) посівів соняшнику від полів, де його вирощували у попередні роки.

Translate »