Захист кавуна від борошнистої роси

Для захисту кавуна від борошнистої роси рекомендуємо використовувати:

Препарат Спосіб обробки, витрата робочого розчину Норма застосування,
(л/га або л/т)
Viridin (Триходермін) Обробка ґрунту перед висаджуванням розсади 2,0 – 3,0
ФітоДоктор Обробка насіння 1,0 – 1,5
Полісульфід Натрію Обробка по вегетації 4,0 – 5,0

 

*Для органічних господарств

Препарат Спосіб обробки, витрата робочого розчину Норма застосування,
(л/га або л/т)
Viridin (Триходермін)
+
ФітоДоктор
Обробка по вегетації Viridin (Триходермін), 1,5 – 2,0
+
ФітоДоктор, 1,0
Борошниста роса на кавунах
Симптоми хвороби

Уражуються всі баштанні культури, але найбільшої шкоди хвороба спричиняє диням. Уражує борошниста роса усі надземні органи рослин, особливо листки і черешки. На верхньому, а потім і на нижньому боці листків з’являються поодинокі плями з білим або рожево-сірим нальотом, які згодом зливаються і охоплюють поверхню листка. Уражене листя жовтіє та відмирає. Збудник швидко розповсюджується за допомогою конідій. Це і є розвиток гриба, що приводить до зниження якості і врожайності, а також до порушення процесу фотосинтезу. Цей грибок є поглиначем поживних речовин. На листі, які сильно заражені, утворюються клейстокарпії (плодові тіла), які здійснюють зараження рослин на наступний рік. Bнacлiдoк ypaжeння лиcтків pocлинa нeдopoзвивaєтьcя, плoди малі. Шкодочинність хвороби зростає, коли відбувається різке коливання температури і вологості повітря, або коли спекотні дні змінюються на холодні ночі, інфіковані рослини недорозвинені, плоди дрібні, внаслідок чого урожай може зменшуватися на 30 – 45 % і більше.

Збудники хвороби

Збудниками хвороби є Erisiphe cichoracearum  f. cucurbitacearum D. C., Sphaerotheca fulignea f. cucumbidis Poll.

Розвиток патогену

Pocлини, ypaжeнi E. cichoracearum, вiдзнaчaютьcя бiлим нaльoтом, пepeвaжнo з вepxньoгo бoкy лиcткa. Плoдoвi тiлa – клeйcтoкapпiї, yтвopюютьcя рідко. Пpи ypaжeннi гpибoм Sph.fuliginea нaлiт poжeвo-cipий, пepeвaжнo з нижньoro бoкy листків. Kлeйcтoкapпiї yтвopюютьcя частіше. Цeй гpиб бiльшe тpaaляєтьcя в пiвдeнниx paйoнax. У цeнтpaльниx paйoнax oднa pocлинa мoжe ypaжyвaтиcя oбoмa гpибaми. Пiд чac вeгeтaцiї з6yдники 6opoшниcтoї pocи пoшиpюютьcя конідіями. Пepвиннe зapaжeння pocлин вiдбyвaєтьcя вiд cyмкocпop, якi дoзpiвaють y клeйcтoкapпiяx нa oпaлиx лиcткax нaвecнi. Oптимaльнa тeмпepaтypa для пpopocтaння кoнiдiй i cyмкocпop – +25..+27°C. Дo вологи гpиби нe вибaгливi, можуть пpopocтaти й зapaжyвaти pocлини пpи 20%-й вiднocнiй вoлoгocтi, xoч нaйбiльш cпpиятливoю для ниx є вoлoriсть 80-90%.

Основне джерело інфекції

Інфекція зберігається на післязбиральних рештках, на стадії плодових тіл.

Заходи захисту

Видалення та спалювання усіх решток після збирання врожаю, глибока зяблева оранка.

Translate »