Боротьба з акацієвою вогнівкою на посівах нуту

Для боротьби з акацієвою вогнівкою на посівах нуту рекомендуємо використовувати:

Препарат  Спосіб внесення Строки внесення Норми внесення, га
Актарофіт Обприскування по вегетації По мірі появи шкідників 0,3-0,6л/200-300 л води
Акацієва вогнівка на посівах нуту

Акацієва вогнівка, або бобова вогнівка (Etiella zinckenella Tr..) – злісний шкідник бобів і насіння бобових культур, в тому числі нуту. Шкодочинність акацієвої вогнівки полягає в зниженні врожаю зерна та схожості насіння, особливо у господарствах Степу й Лісостепу. На пошкоджених бобах виявляють невеликі отвори діаметром не більше 2 мм, затягнуті ледь помітною павутинкою. У середині боба насіння нуту частково, або  цілком виїдене, характерна ознака – наявність екскрементів. Ушкодження гусінню зерна нуту сприяє проникненню в нього збудників бактеріальних і грибних інфекцій. Чисельність вогнівки – шкідника бобів та її шкодочинність збільшуються за посушливих умов періоду вегетації. Шкідник зимує в стадії гусені, захищеної щільним сіро-білим коконом, літ метеликів починається на початку травня, що співпадає з періодом цвітіння жовтої акації. Даний шкідник живиться як культурними рослинами, так і дикорослою рослинністю. Самиця вогнівки відкладає одне яйце на частково недозрілих бобах. Після того, як з’являється гусінь, вона виїдає зерна з бобів. За час свого розвитку (20-40 діб) гусінь проходить 5 віків. Коли процес живлення припиняється, гусінь  для залялькування опускається на поверхню ґрунту.

Translate »