Боротьба з акацієвою вогнівкою на сої

Для боротьби з акацієвою вогнівкою на посівах сої  рекомендуємо використовувати:

Препарат  Строки внесення Норми внесення
Актарофіт® по мірі появи шкідників 0,4 – 0,6 л/га
Акацієва вогнівка на посівах сої

Акацієва вогнівка, або бобова вогнівка (Etiella zinckenella Tr..) – злісний шкідник бобів і насіння сої. Шкодочинність акацієвої вогнівки полягає в зниженні врожаю зерна та схожості насіння сої, особливо середньо- та пізньостиглих сортів. господарств Степу й Лісостепу. На пошкоджених бобах виявляють невеликі отвори діаметром не більше 2 мм, затягнуті ледь помітною павутинкою. У середині боба насіння сої частково або цілком виїдене, характерна ознака – наявність екскрементів. Ушкодження гусінню зерна сої сприяє проникненню в нього збудників бактеріальних і грибних інфекцій. Чисельність вогнівки – шкідника бобів сої та її шкодочинність збільшуються за посушливих умов періоду вегетації. Шкідник зимує в стадії гусені, захищеної щільним сіро-білим коконом, літ метеликів починається на початку травня, що співпадає з періодом цвітіння жовтої акації. Даний шкідник живиться як культурними рослинами, так і дикорослою рослинністю. Самиця вогнівки відкладає одне яйце на частково недозрілих бобах. Після того, як з’являється гусінь, вона виїдає зерна з бобів. За час свого розвитку (20-40 діб) гусінь проходить 5 віків. Коли процес живлення припиняється, гусінь  для залялькування опускається на поверхню ґрунту. Захисними заходами в боротьбі  з лучним метеликом – є агротехнічні методи. Передусім, – це знищення падалиці попередників та бур’янів як резерваторів для накопичення шкідників, ізоляція посівних площ від акацієвих насаджень. Ретельний обробіток ґрунту дозволяє механічно знищувати гусінь. Правильний підбір культур-попередників,  сівозміна, ретельне прополювання  полів, – це все  дозволяє запобігти їх масовому розмноженню. Також застосовуються інсектицидні  засоби  захисту посівів,  які є найбільш дієвими коли гусінь шкідника перебуває у 1-3 стадії розвитку, до вживлення  гусені в боби сої. Сучасний асортимент інсектицидів для захисту від акацієвої вогнівки, вчасна обробка посівів сої  дає змогу знизити чисельність гусені на 90%.

Translate »