Боротьба з довгоносиками на посівах нуту

Для боротьби з довгоносиками на посівах нуту рекомендуємо використовувати:

Препарат  Спосіб внесення Строки внесення Норми внесення, га
Актарофіт Обприскування по вегетації По мірі появи шкідників 0,3-0,6л/200-300 л води
Бульбочкові довгоносики на посівах нуту

Бульбочкові довгоносики (Sitona Germ). Найбільш поширені і шкодочинні на посівах бобових культур смугастий (S. lineatus L.), щетинистий (S. crinitus Hrbst.), люпиновий (S. griseus F.) та ін. Зимують жуки (довжина 2,5—7 мм) на полях багаторічних бобових трав та перелогах з дикорослими бобовими травами. Смугастий бульбочковий довгоносик (Sitona lineatus)- один з найнебезпечніших комах фітофагів, що завдають величезної шкоди посівам бобових культур, в тому числі нуту. У роки масового розмноження на 1 м2 може налічуватися  до 50-70 жуків. Пошкодження  личинками комахи бульбочок знижує накопичення азоту в рослинах і в ґрунті. Більш помітний вплив на зниження врожайності приносить об’їдання  листя дорослими жуками і коренів личинками, насамперед в умовах  в умовах сухої і спекотної весни. Довжина тіла 3-5 мм. Парування і відкладання яєць тривають з весни до кінця червня. Самиця відкладає зазвичай не більше 3600 білувато-жовтих яєць на рослини і на поверхню ґрунту. Личинки першого віку вгризаються в бульбочки на коренях бобових і виїдають їх зсередини.  Розвиток личинки в залежності від температури, триває 30-45 днів. Найбільш сприятливими для смугастого бульбочкового довгоносика є теплі вологі весна і літо, зима без різких температурних коливань та дуже низьких температур. Розвивається шкідник в одному поколінні. Зимує на стадії імаго зазвичай  під розетками дикорослих і культурних багаторічних бобових,  іноді трохи зариваючись у землю. Активація жуків навесні настає за температури повітря 12-14°С і температурі на грунті 19-20°С. Піші міграції жуків припадають на початок вегетації багаторічних трав, а перельоти – на появу сходів однорічних зернобобових або багаторічних трав. Живлення імаго листям і пагонами сходів починається в березні – травні; пік інтенсивності поїдання рослинності спостерігається в травні – червні. Одним  з дієвих захисних засобів з довгоносиками – є агротехнічні методи. Передусім, – це знищення падалиці попередників та бур’янів як резерваторів для накопичення шкідників. Ретельний обробіток ґрунту дозволяє механічно знищувати зимуючу стадію шкідника. Правильний підбір культур-попередників,  сівозміна, ретельне прополювання  полів, – це все  дозволяє запобігти їх масовому розмноженню. Вчасна об­роб­ка полів інсек­ти­ци­да­ми спо­со­бом об­при­с­ку­ван­ня – най­е­фек­тивніший і най­до­с­тупніший ме­тод бо­роть­би з бульбочковими довгоносиками.

Translate »