Боротьба з довгоносиками на сої

Для боротьби з довгоносиками на посівах сої  рекомендуємо:

Препарат  Строки внесення Норми внесення
Актарофіт® по мірі появи шкідників 0,3 – 0,6 л/га
Довгоносики на посівах сої

Смугастий бульбочковий довгоносик (Sitona lineatus)- один з найнебезпечніших комах фітофагів, що завдають величезної шкоди посівам бобових культур. У роки масового розмноження на 1 м2 може налічуватися  до 50-70 жуків.

Пошкодження  личинками комахи бульбочок знижує накопичення азоту в рослинах і в ґрунті. Більш помітний вплив на зниження врожайності приносить об’їдання  листя дорослими жуками і коренів личинками, насамперед в умовах  в умовах сухої і спекотної весни. Довжина тіла 3-5 мм. Парування і відкладання яєць тривають з весни до кінця червня. Самиця відкладає зазвичай не більше 3600 білувато-жовтих яєць на рослини і на поверхню грунту. Личинки першого віку вгризаються в бульбочки на коренях бобових і виїдають їх зсередини.

Розвиток личинки в залежності від температури, триває 30-45 днів.

Найбільш сприятливими для смугастого бульбочкового довгоносика є теплі вологі весна і літо, зима без різких температурних коливань та дуже низьких температур. Розвивається шкідник в одному поколінні. Зимує на стадії імаго зазвичай  під розетками дикорослих і культурних багаторічних бобових,  іноді трохи зариваючись у землю.

Активація жуків навесні настає при температурі повітря 12-14°С і температурі на грунті 19-20°С. Піші міграції жуків припадають на початок вегетації багаторічних трав, а перельоти – на появу сходів однорічних зернобобових або багаторічних трав.

Живлення імаго листям і пагонами сходів починається в березні – травні; пік інтенсивності поїдання рослинності спостерігається в травні – червні.

Одним  з дієвих захисних засобів з довгоносиками – є агротехнічні методи. Передусім, – це знищення падалиці попередників та бур’янів як резерваторів для накопичення шкідників. Ретельний обробіток ґрунту дозволяє механічно знищувати зимуючу стадію шкідника.  Правильний підбір культур-попередників,  сівозміна, ретельне прополювання  полів, – це все  дозволяє запобігти їх масовому розмноженню.

Вчасна об­роб­ка полів інсек­ти­ци­да­ми спо­со­бом об­при­с­ку­ван­ня – най­е­фек­тивніший і най­до­с­тупніший ме­тод бо­роть­би з бульбочковим довгоносиком.

Translate »