Боротьба з попелицями на озимому ячмені

Для боротьби з комплексом попелиць на озимому ячмені рекомендуємо використовувати:

Препарат Строки внесення Норма застосування
Актарофіт у міру появи шкідників 0,3-0,4л/200-300 л води
Попелиці на посівах озимого ячменю

Попелиці завдають значних економічних збитків посівам злакових культур, в тому числі, озимому ячмені. Розмноження  протягом вегетаційного періоду  однієї особини – це космічна кількість нових комах,  що завдає  збитків посівам, які  важко оцінити. На посівах озимого ячменю  шкодить цілий комплекс попелиць, серед яких: Звичайна злакова попелиця (Schizaphis graminum Rond), Велика злакова попелиця (Sitobion avenae F), Ячмінна попелиця (Brachycolus noxius Mordv), Яблунево-злакова попелиця (Rhopalosiphum insertum Walk), Грушово-злакова попелиця (Melanaphis piraria Pas). Важливо зазначити, що розселення даних видів попелиць відбувається вибухоподібно, хвилі «вибуху», розходячись від первинного вогнища шкідника, через певний проміжок часу сягають межі агроценозу. Важливо  зазначити, що епіцентрів може бути декілька, в цьому разі, хвилі «вибуху» на певному етапі свого розвитку будуть перетинатися. Найбільша щільність популяції спостерігатиметься на найбільшій відстані від епіцентру, тобто на периферії агроценозу. На цій особливості ґрунтується й стратегія екологізації регулювання чисельності цієї групи шкідників: завдяки крайовим обробкам, що знищують основну частину популяції фітофага, а також дають можливість заощаджувати чимало коштів і ресурсів.

Translate »