Боротьба з хлібним жуком на ярій пшениці

Для боротьби з хлібним жуком на ярій пшениці рекомендуємо використовувати:

Препарат Строки внесення Норма застосування
Актарофіт у міру появи шкідників 0,3-0,4л/200-300 л води
Хлібний жук-кузька (Anisoplia austriaca) на ярій пшениці

Хлібний жук-кузька (Anisoplia austriaca) найбільш поширений у Степу та Південному Лісостепу України. Жук живиться зерном злакових культур, в тому числі, ярої пшениці,  в період  молочної стиглості, пізніше, коли зерно твердіє, жук вибиває його лапками з колосків. Значно пошкоджує зерна пшениці, жита та ячменю, живиться також зерном диких злаків. Личинки живуть в ґрунті, підгризаючи  корені зернових та технічних культур, а також саджанців плодових дерев у молодих садах та розсадниках, може пошкоджувати коренеплоди цукрових бурякiв. Найбiльш шкiдливi личинки в посушливi перiоди. Один дорослий жук протягом життя з’їдає 7-8 г зерна, а ще бiльше вибиває, знищуючи в цiлому 9-10 колоскiв. З посiвiв озимої пшеницi й жита жуки перелiтають на посiви ярої пшеницi, де спочатку заселяють i пошкоджують краї посiвiв, поступово рухаючись до їх середини. Літ жуків починається з кінця травня і триває до початку серпня, та в окремі роки цей строк може  коливатися у межах двох тижнів. Найбільша активність жуків спостерігається у спекотні сонячні дні. Відкладання яєць починається через два тижні після виходу. Дієвими профілактичними заходами є лущення стерні та глибока зяблева оранка, обробіток ґрунту в міжряддях просапних культур та культивація парових полів на глибину 10 – 12 см (в кінці травня – на початку червня), при цьому знищується значна частина личинок та лялечок. Крайова обробка посівів зернових культур в період наливання зерна. Вчасна об­роб­ка полів інсек­ти­ци­да­ми спо­со­бом об­при­с­ку­ван­ня – один з най­е­фек­тивніших і най­до­с­тупніших ме­тодів бо­роть­би із жуком-кузькою.

Translate »