Боротьба з хрестоцвітими блішками на капусті

Для боротьби з хрестоцвітими блішками на капусті рекомендуємо використовувати:

Препарат  Спосіб внесення Строки внесення Норми внесення
Актарофіт обприскування по вегетації по мірі появи шкідників 0,3-0,4 л/200-300 л води
Хрестоцвіті блішки на капусті

Хрестоцвіті блішки (Phyllotreta spp.) один із найнебезпечніших комплексів шкідників сходів капусти та висадженої у ґрунт розсади. Дрібні жуки з видовжено-овальним тілом завдовжки 3-3,5 мм. В Україні найпоширенішими є комплекс хрестоцвітих блішок: світлонога (Phyllotreta nemorum L.), синя (Phyllotreta nigripes F.), чорна (Phyllotreta atra F.), хвиляста (Phyllotreta undulata Kutsh.),хрінна (Phyllotreta armoraciae Koch.). Зимують нестатевозрілі жуки в полі під рослинними рештками, у верхніх шарах ґрунту. Навесні вони рано пробуджуються, виходять з ґрунту, спочатку живляться на бур’янах із родини капустяних, а пізніше масово переходять на культурні рослини – капусту, редиску, буряки, виїдаючи на листках по краю виразки. За сильного ушкодження ці виразки зливаються, пошкоджені тканини відмирають і рослини гинуть. Жарка і суха погода підсилює шкідливість жуків. Найбільш інтенсивно блішки живляться вдень з 10 до 13, а потім с 16 до 18 годин. Після додаткового живлення і статевого дозрівання блішки паруються і відкладають яйця. Більшість видів відкладають яйця у ґрунт, личинки живляться дрібними корінчиками, не завдаючи їм суттєвої шкоди. Лише світлонога блішка відкладає яйця на листя, а її личинки мінують їх. Тривалість розвитку яйця – 3-12 днів, личинок – 15-30, лялечки – 17 днів. У липні виходять жуки нового покоління. Літнє покоління не має господарського значення, але при нестачі вологи може нанести відчутної шкоди пізній та цвітній капусті.

Translate »