Боротьба з комплексом трипсів на сої

Для боротьби з комплексом трипсів на посівах сої  рекомендуємо використовувати:

Препарат  Строки внесення Норми внесення
Актарофіт® по мірі появи шкідників 0,4 – 0,6 л/га
Трипс тютюновий на посівах сої

Трипс тютюновий (Thrips tabaci Lind.) В Україні  шкідник трапляється  повсюдно. Це багатоїдна комаха, що пошкоджує більш ніж 150 видів рослин у відкритому та закритому ґрунті. На пошкоджених листках сої з’являються жовто-сріблясті та рудуваті плями, які згодом зливаються; листя всихає і втрачає якість. Інколи, на пошкоджених рослинах гине верхівкова брунька і вони погано ростуть. Пошкоджені трипсами рослини можуть частіше уражуватися грибним захворюванням – альтернаріозом. Крім того, трипси є перенощиками збудників бактеріальної рябухи. На бобах сої з’являються плями, які при сильному пошкодженні зливаються, спричиняючи так звану сріблясту плямистість. Тютюновий трипс – це дрібна, завдовжки 0,8 – 0,9 мм, дуже швидка комаха. Зимують імаго, переважно самиці, в ґрунті та рослинних рештках, на глибині 5 – 7 см, у теплицях, парниках, овочесховищах і т.д.. З місць зимівлі виходять у 2 – 3-й декадах квітня, заселяючи спочатку бур’яни. Самиця відкладає яйця в тканини листків. Плодючість самиці трипса до 100 яєць. Ембріональний розвиток триває 3 – 7 діб, личинкова стадія — 8 – 10 діб. Завершивши живлення, личинки заглиблюються в ґрунт на глибину 10 – 15 см, де проходять дві стадії. Через 4 – 8 діб з’являються імаго, які підіймаються на поверхню та переходять на рослини сої. Повний цикл розвитку одного покоління становить 15 – 30 діб. В Україні тютюновий трипс розвивається у 3 – 6 поколіннях, у теплицях може розвиватися у  6 – 8 поколіннях. Через дрібні  розміри шкідників ви­ни­ка­ють труд­нощі, що­до вчас­но­го  ви­яв­лен­ня та їхнього обліку. Дотримання сівозміни,  знищення бур’янів і рослинних решток, глибока зяблева оранка – профілактичні заходи захисту проти тютюнового трису. Вчасна об­роб­ка полів інсек­ти­ци­да­ми спо­со­бом об­при­с­ку­ван­ня – най­е­фек­тивніший і най­до­с­тупніший ме­тод бо­роть­би з трип­са­ми.

Translate »