Боротьба з озимою совкою на посівах тритікале

Для боротьби з озимою совкою на посівах тритікале рекомендуємо використовувати:

Препарат Строки внесення Норма застосування
Актарофіт у міру появи шкідників 0,3-0,4л/200-300 л води
Озима совка

Одним з найнебезпечніших шкідників злакових культур, в тому числі тритикале  є озима совка (Agrotis segetum). Шкідочинні  стадії комахи – це гусінь, яка пошкоджує  листя та сходи злаку. Оскільки  активна життєдіяльність шкідника припадає на нічний період, то наземними обприскуваннями не завжди вдається значно знизити їх кількість та шкодочинність. Одним  з методів боротьби з озимими совками – є агротехнічні методи. Передусім, – це знищення падалиці попередників та бур’янів як резерваторів для накопичення шкідників. Ретельний обробіток ґрунту дозволяє механічно знищувати гусінь. Правильний підбір культур-попередників,  сівозміна, ретельне прополювання  полів, – це все  дозволяє запобігти їх масовому розмноженню. Також застосовуються інсектицидні  засоби  захисту посівів,  які є найбільш дієвими коли гусінь шкідника перебуває у 1-3 стадії розвитку. Вчасна об­роб­ка полів інсек­ти­ци­да­ми спо­со­бом об­при­с­ку­ван­ня – най­е­фек­тивніший і най­до­с­тупніший ме­тод бо­роть­би з озимою совкою.

Translate »