Боротьба з попелицями на озимій пшениці

Для боротьби з комплексом попелиць на озимій пшениці рекомендуємо використовувати:

Препарат Строки внесення Норма застосування
Актарофіт у міру появи шкідників 0,3-0,4л/200-300 л води
Актарофіт Е18 у міру появи шкідників 0,15-0,4л/200-300 л води
Попелиці на озимій пшениці

Попелиці завдають значних економічних збитків посівам злакових культур, в тому числі, озимій пшениці. Розмноження впродовж вегетаційного періоду однієї особини — це космічна кількість нових комах-шкідників, що завдають значних збитків посівам, які важко оцінити. На посівах озимої пшениці шкодить велика кількість видів попелиць: Звичайна злакова попелиця (Schizaphis graminum Rond.), велика злакова попелиця (Sitobion avenae F.), ячмінна попелиця (Brachycolus noxius Mordv.), черемхова попелиця (Rhopalosiphum padi L.), яблунево-злакова попелиця (Rhopalosiphum insertum Walk.), грушово-злакова попелиця (Melanaphis piraria Pas.). Важливо зазначити, що розселення відбувається вибухоподібно, хвилі вибуху, розходячись від первинного вогнища шкідника, через певний проміжок часу сягають межі агроценозу. Важливо зазначити, що епіцентрів може бути декілька, в цьому разі, хвилі «вибуху» на певному етапі свого розвитку перетинатимуться. Найбільша щільність популяції спостерігатиметься на найбільшій відстані від епіцентру, тобто на периферії агроценозу. На цій особливості ґрунтується й стратегія екологізації регулювання чисельності цієї групи шкідників: завдяки крайовим обробкам, що знищують основну частину популяції фітофага, а також дають можливість заощаджувати чимало коштів і ресурсів.

Translate »