Боротьба з попелицями на ярій пшениці

Для боротьби з комплексом попелиць на ярій пшениці рекомендуємо використовувати:

Препарат Строки внесення Норма застосування
Актарофіт у міру появи шкідників 0,15-0,4л/200-300 л води
Попелиці на ярій пшениці

Попелиці завдають значних економічних збитків посівам злакових культур, в тому числі, ярій  пшениці. Розмноження  протягом вегетаційного періоду  однієї особини – це астрономічна  кількість нових комах-шкідників,  які завдають  збитків посівам, які  важко оцінити. На посівах ярої пшениці шкодить цілий комплекс попелиць, серед них: Звичайна злакова попелиця (Schizaphis graminum Rond), Велика злакова попелиця (Sitobion avenae F), Ячмінна попелиця (Brachycolus noxius Mordv), Черемхова попелиця (Rhopalosiphum padi L), Яблунево-злакова попелиця (Rhopalosiphum insertum Walk), Грушово-злакова попелиця (Melanaphis piraria Pas). Важливо зазначити, що розселення даних видів попелиць відбувається вибухоподібно, хвилі вибуху, розходячись від первинного вогнища, через певний проміжок часу сягають межі агроценозу. Важливо  зазначити, що епіцентрів може бути декілька, в цьому разі, хвилі «вибуху» на певному етапі свого розвитку перетинатимуться. Найбільша щільність популяції спостерігатиметься на найбільшій відстані від епіцентру, тобто на периферії агроценозу. На цій особливості ґрунтується й стратегія екологізації регулювання чисельності цієї групи шкідників: завдяки крайовим обробкам, що знищують основну частину популяції фітофага, а також дають можливість заощаджувати чимало коштів і ресурсів.

Translate »