Боротьба з трипсами на озимій пшениці

Для боротьби з комплексом трипсів на озимій пшениці рекомендуємо використовувати:

Препарат Строки внесення Норма застосування
Актарофіт у міру появи шкідників 0,3-0,4л/200-300 л води
Актарофіт Е18 у міру появи шкідників 0,15-0,4л/200-300 л води
Трипси на озимій пшениці

На посівах злакових культур в Україні розвивається більше 50 видів трипсів. Серед них найчисельнішими та найшкідливішими є хлібні трипси: пшеничний (Haplothrips tritici Kurd.), житній (Limothrips denticornis Hal.), вівсяний (Stenothrips graminum Uzel). Пшеничний трипс особливо поширений у Степових і Лісостепових зонах, пошкоджує озиму та яру пшеницю, озиме жито. Навесні, на початку колосіння озимих личинки перетворюються на німф, а по-тім на дорослих трипсів. Яйця відкладають купками на внутрішній бік колоско¬вих лусочок. Через 5-7 днів з’являються личинки, які проходять два віки, живля¬чись на рослинах. Із дозріванням пшениці личинки трипсів опускаються з рослин і ховаються в місцях зимівлі. Розвиваються шкідники в одному поколінні. Шкодять спочатку дорослі трипси, висмоктуючи сік з листків і колосся. Вони викликають часткову або по¬вну білоколосицю, нерідко рослини перестають розвиватись і висихають верхівкові частини піхвового листка, а колос не формує зерна. Личинки живляться зерном, концентруючись у борозенці зернини, внаслідок чого зерна деформуються, недорозвиваються. За наявності на початку фази колосіння 20-30 трипсів на один колос втрати врожаю сягають більше 15 %, погіршуються технологічні властивості та схожість зерна. Через дрібні розміри шкідників виникають труднощі, щодо вчасного його виявлення та обліку. На початку колосіння озимої пшениці спостерігається максимальна чисельність дорослих особин шкідників. Вчасна обробка полів інсектицидами способом обприскування — найефек-тивніший і найдоступніший метод боротьби з трипсами.

Translate »