Як збільшити продуктивність силосної кукурудзи

Як збільшити продуктивність силосної кукурудзи

Як збільшити продуктивність силосної кукурудзи?

Відомо, що в сільському господарстві існує дві мети вирощування кукурудзи – на зерно і на силос. У світовій практиці в структурі посівів вони займають практично рівні частини. Пояснюється це тим, що кукурудзяний силос – це один з тих кормів, завдяки якому значно збільшується швидкість відгодівлі тварин або збільшуються надої молока.

Ефективність вирощування кукурудзи зумовлюється кількома факторами: властивостями гібрида, ФАО кукурудзи, кліматичними умовами регіону вирощування, правильним підбором систем харчування і захисту культури. В цілому, для того, щоб виростити кукурудзу на силос не потрібно таких величезних зусиль і витрат, як для її вирощування на зерно. Але разом з тим, існує певна технологія яку необхідно дотримуватися.

Одним з елементів такої технології є правильне харчування і захист рослин. З одного боку, необхідно збільшити і вегетативну масу і зміст сухих речовин, але з іншого, неприпустимим є наявність важких металів або перевищуючи норму токсичних з’єднань і залишкових кількостей пестицидів.

Найбільш перспективним рішенням останньої проблеми є застосування інтегрованих систем захисту і харчування кукурудзи, яка передбачає часткову заміну синтетичних добрив і пестицидів біологічними продуктами. Цей підхід не новий і активно застосовується в тих країнах, які вирощують кукурудзу на силос.

Інтегрований підхід

Його суть полягає в тому, що обробка насіння комплексом корисних мікроорганізмів дозволяє:

  • замінити частину сполук азоту, фосфору і калію з мінеральних добрив на фіксовані з повітря (азот) або мобілізовані з органічних і неорганічних сполук (фосфор, калій, а також мікроелементи);
  • більш раціонально використовувати вже внесені добрива за рахунок їх трансформації корисною мікрофлорою в доступні для рослин форми;
  • активізувати зростання культур за рахунок виділення мікроорганізмами біологічно активних сполук, здатних регулювати фізіологічні процеси у рослин;
  • сформувати навколо рослин своєрідний «щит», що захищає їх від проникнення патогенів;
  • активувати і підтримувати на високому рівні природну стійкість рослин до впливів стресів як біотичного так і абіотичного походження.

Від слів до справи

Якого ж результату можна добитися від застосування інокулянтів для силосної кукурудзи на полі?
У господарстві на півдні Вінницької області, для обробки насіння кукурудзи силосної гібрида ДКС – 4590, використовували інокулянт в сухій формі на основі графито-тальку. Обробка проводилася безпосередньо в сівалці.

Передпосівна обробка насіння

Препарат Норма внесення
1 BINOC Кукурудза СФ 0,05 кг на гектарну норму насіння

Технологія вирощування кукурудзи на силос в досвіді і в усьому масиві загальноприйнята для господарства. Принцип єдиної відмінності дотриманий.

Результати показали, що під дією інокулянту збільшується висота рослин на 24% (фаза 7-10 листків). Аналогічні дані спостерігали при визначенні маси рослин кукурудзи. Під час експерименту середня маса однієї рослини становила 198г, що на 90г більше в порівнянні з контролем (фото 1).

Як показали результати досліджень, застосування інокулянту для кукурудзи збільшують висоту і масу рослин на 24% і 83%, відповідно (Рис. 1).

Показником, що визначає дію будь-якого агротехнічного прийому, є продуктивність рослин.

Економічна ефективність застосування інокулянту для кукурудзи при вирощуванні кукурудзи на силос

Варіанти Урожайість Додаткові витрати, грн/га Додатковий прибуток, грн/га
т/га приріст т/га
Контроль 38,3
Досвід (BINOC Кукурудза СФ) 43,6 +5,3 (+13,8%) 139,5 +1662,5

Зібрано кукурудзи на силос: контроль – 31т / га, досвід – 43,6 т / га. При середній ціні на силос з кукурудзи в 340 грн / т, прибавка в 5,3т / га забезпечила господарству додатковий прибуток в 1500 грн. (З урахуванням вирахування витрат на збір і транспортування).

Замість висновків

На Північноамериканському і Американському ринках застосування інокулянтів для кукурудзи вже давно стало настільки ж природним, як для нас – використання інокулянтів для сої. Дані препарати дозволяють оптимізувати живлення рослин, підвищити опірність до збудників хвороб і абіотичних стресів і, як результат, збільшити вихід і якість силосної біомаси.

Перспективність застосування такого інтегрованого підходу досить очевидна – крім підвищення врожайності і фінансового прибутку, ми піклуємося про збереження родючості грунтів. А чи готові ви спробувати ці препарати в вашому господарстві, вирішувати вам.

 

Павло Маменко, кандидат біол. наук,
керівник відділу R & D Торгового Дому «Ензим-Агро»

 

Translate »