Як збільшити врожайність соняшнику, додавши в обробку біопрепарати

Як збільшити врожайність соняшника

ЯК ЗБІЛЬШИТИ ВРОЖАЙНІСТЬ СОНЯШНИКА,
ДОДАВШИ В ОБРОБКУ БІОПРЕПАРАТИ?

Соняшник – одна з найбільш поширених олійних культур в світі, при цьому в Україні його частина в структурі олійних культур становить понад 70%. Таку, популярність цієї культури можна пояснити, в першу чергу, високою рентабельністю, середній рівень, якої перевищує 60%. Що пов’язано, в першу чергу, зі стабільно високими закупівельними цінами. Також на збільшення посівних площ відведених під цю культуру безпосередньо впливає зростання обсягу виробництва і експорту соняшникової олії в Україні.

У той же час, зворотною стороною медалі зростання рівня виробництва соняшнику в Україні, є збільшення частки цієї культури в загальній структурі посівів – у багатьох господарствах соняшник займає більше 20% посівних площ. Крім того, збільшення посівних площ під соняшником веде до значного скорочення сівозмін, що, в кінцевому підсумку, призводить до зниження родючості грунтів і їх банального виснаження.

Тому виходом з ситуації, що склалася є підвищення врожайності соняшнику. Так, в умовах, що склалися середня продуктивність цієї культури становить до 25 ц / га, в той же час більшість господарств, як мета визначають отримання врожаю в 30 ц / га і більше. Що може бути досягнуто комплексним підходом: підбором високопродуктивних і адаптованих гібридів, оптимізація системи удобрення та захисту культури.

Одним з елементів підвищення врожайності соняшнику є використання біологічних препаратів. Так, фахівцями провідної української компанії в сфері біотехнологій розроблено ряд комплексних препаратів для передпосівної обробки насіння соняшнику – рідкий біокомплекс «Соняшник» для протруєння насіння спільно з хімічними ЗЗР. Також біокомплекс ТК – суха форма препарату на основі графіто-талькового носія, який дозволяє проводити інокуляцію насіння безпосередньо в поле перед висівом. Біокомплекси містять культури азотфіксаторів, фосфат- і каліймобілізаторов, біологічно активні речовини, а також комплекс основних мікроелементів. Використання біокомплексів, як додатковий елемент традиційних технологій, забезпечує ряд позитивних ефектів: стимуляція проростання і розвитку рослини, оптимізація азотно і фосфорного живлення рослин соняшнику, захист кореневої системи протягом всієї вегетації, активізація фотосинтетичної активності.

ДОСИТЬ ТЕОРІЇ. ПЕРЕХОДИМО ДО ПРАКТИКИ

У 2016 році на демонстраційному полігоні ТОВ «Євраліс Семенс Україна», який розміщувався на базі Ільїннецького державного аграрного коледжу с.Романов, Ільїннецького району, Вінницької області для передпосівної обробки насіння соняшнику гібрида Арктик, використовували комплекс біологічних препаратів: комплексний інокулянт для ТК (технічні культури ). В контролі додаткової обробки насіння не проводили. В обох варіантах насіння попередньо були протравлені на насіннєвому заводі.
Посів провели 20 квітня, за допомогою агрегату Gespardo на глибину 3-4 см.
Система добрива на дослідному і контрольному ділянці загальноприйнята для господарства:

Тип добрива Норма внесення
1 Карбамід 200 кг/га
2 Діамофоска 60 кг/га

Технологія вирощування соняшнику на контролі і у всьому масиві загальноприйнята в господарстві.
За вегетації (фаза 3-4 справжнього листка) вносили такі препарати, як в контролі, так і досвіді: Комплексне мікродобриво для ТК (технічних культур), Гумат Калію (на основі Леонардіта), Ад’ювант-сурфактант АдюМакс.

Проведений відбір (27.05.) Рослин в фазу 5 цього листа
(1 макростадія) свідчить про кращий розвиток рослин з дослідної ділянки (фото 1). Так, рослини мали більш потужну кореневу систему. Розвиток кореневої системи позитивно впливає на загальну площу живлення рослини. Також інтенсивний розвиток кореневої системи сприяє більш раціональному використанню запасів весняної вологи.

Подібний результат також зазначали раніше при проведенні лабораторних досліджень (фото 2). Так уже, на другий день після проростання насіння соняшнику в варіанті з обробкою насіння біокомплексом відзначали формування густої щітки кореневих волосків, які забезпечують харчування проросткам і сприяють формуванню додаткових коренів.

Стимулююча дія фізіологічно активних речовин біокомплексу, а також поліпшення забезпечення рослин фосфором і калієм сприяло більш інтенсивному формуванню вегетативної маси рослин.

Розвиток Соняшника

Фото 1. Вплив застосованого комплексу препаратів на розвиток рослин соняшнику (В дослідному варіанті (зліва): рослини оброблені комплексним інокулянтом мають більш розвинену кореневу систему).

Контроль Соняшника

Біокомплекс ТК

Фото 2. Вплив біокомплексу на розвиток проростків соняшнику.
Визначення вагових показників також свідчить про стимулюючу дію застосованого комплексного інокулянту ТК (технічні культури). Так, в дослідному варіанті відзначали збільшення вегетативної маси на 10,1% в порівнянні з варіантом без обробки.

Поліпшення забезпечення рослин фосфором впливало на площу листкової поверхні і, відповідно, їх фотосинтетичну активність. У варіанті з передпосівної обробкою насіння соняшнику комплексним інокулянтом ТК спостерігали збільшення показника ширини першого справжнього листка на 5,9%, що свідчить про зростання загальної фотосинтетичної поверхні у рослин досвідченого варіанту.

При виїзді на дослідне поле в фазу закінчення цвітіння (29.07) відзначали подальше поліпшення розвитку рослин у варіанті з комплексним застосуванням біопрепаратів. Так само, як і на початкових етапах розвитку, в фазу закінчення цвітіння у рослин в дослідному варіанті спостерігали формування кращого складання кореневої системи. При цьому, у варіанті з передпосівної обробкою насіння істотно зростала кількість додаткових коренів, що позитивно вплинуло на загальну площу живлення рослин.

Коренева система соняшника

Поліпшення поживного режиму рослин соняшнику в варіанті з застосуванням комплексної технології стимулювало процеси цвітіння. У дослідному варіанті спостерігали збільшення діаметра кошики рослин соняшнику.

Кошики Соняшника

Застосування біопрепаратів в комплексній технології при вирощуванні соняшнику забезпечило істотний приріст врожайності (табл 1). Так в дослідному варіанті відзначали приріст врожаю соняшнику гібрида Артик на 6,6 ц / га (або 29,1%) в порівнянні з варіантом в якому проводили тільки обробку посівів.

Варіант Урожайність Вологість зерна, %
ц/га прирост ц/га
Контроль 22,7 7,3
Дослід 29,3 6,6 (+29,1 %) 7,4

Використання повної технології для вирощування соняшнику призводило до додаткових витрат на 210,7 грн / га, в варіанті тільки з обробкою посівів – на 333,3 грн / га.

Аналіз економічних показників продемонстрував, що інтенсифікація процесу вирощування соняшнику за рахунок комплексу біопрепаратів є економічно вигідною і дає прибавку до чистого прибутку на рівні 6543,4 грн / га (табл. 3).

Варіант Прибуток, грн/га Чистий прибуток,
грн/га
Δ,

± грн/га

Контроль 22927,00 22716,30
Комплексна технологія застосування біопрепаратів 29593,00 29259,70 + 6543,40

ЗАХИСТ ВІД ЛИСТОСТЕБЛОВИХ ХВОРОБ

У 2016 році в ТОВ «Агротехнології» с.Братское, Нижньосірогозького району Херсонської області для обробки насіння соняшнику гібрида Мегасан, використовували комплекс біопрепаратів: комплексний інокулянт «Соняшник». В контролі додаткової обробки насіння не проводили. В обох варіантах насіння попередньо були протравлені на насіннєвому заводі.

Посів здійснили 20.04.2016 площа дослідної ділянки 20 га. Технологія вирощування соняшнику (система добрива, внесення гербіцидів) в контрольному і дослідному варіанті загальноприйнята в господарстві. За вегетації на дослідній ділянці вносили такі препарати:

Обробка посівів до появи сходів: Примекстра ТЗ Голд (селективний гербіцид).
У фазу 7-8 пар справжніх листків: Фітодоктор (бактеріальний біофунгіцид на основі Bacillus subtilis), Триходермін (грибний біофунгіцид на основі Trichoderma viride (lignorum), Гумат Калію (на основі Леонардіта), АдюМакс (органосіліконовий Ад’ювант-сурфактант).
На контрольній ділянці вносили тільки препарат Примекстра ТЗ Голд (селективний гербіцид).
Застосована комплексна технологія забезпечила приріст врожайності на 4,5 ц / га (14,9% або 4031 грн / га) в порівнянні з технологією господарства. Позитивний вплив застосовуваної технології можна пояснити поліпшенням забезпечення рослин азотом і фосфором за рахунок дії фосфатмобілізаторов і азотфіксаторов, які входять до складу комплексного інокулянту.
Важливу роль в прирості врожайності зіграв використаний комплекс біофунгіцидів (Фіотодоктор + Триходермін), який сприяв захисту рослин від листостеблових хвороб.

ПІДСУМОК

Застосування комплексу біологічних препаратів є потужним інструментом підвищення врожайності соняшнику.
Комплексна технологія застосування біопрепаратів виконує ряд важливих функцій.

  • По-перше, поліпшення забезпечення рослини азотом і фосфором за рахунок дії фосфатмобілізаторов і азотфіксаторов.
  • По-друге, комплексні інокулянти виконують захисну функцію: перешкоджають розвитку патогенів в прикореневій зоні рослини за рахунок конкуренції за субстрат.
  • По-третє, комплекс біофунгіцидів успішно виконує захисну функцію рослини від листостеблових хвороб.
  • По-четверте, комплекс біопрепаратів підвищує стресостійкість рослин, в тому числі, до стресу від застосування хімічних препаратів (знижує пестицидне навантаження). Що так само позитивно відбивається на врожайності.

Результат: від застосування комплексних технологій можна очікувати збільшення врожаю соняшнику до 29,1%.


Максим Комок, Кандидат сільськогосподарських наук,
керівник відділу досліджень і розробок ТОВ ТД «Ензим-Агро»

Translate »